Skip to content Skip to main navigation Skip to footer

Završena je rekonstrukcija nerazvrstane ceste Ravno Brezje-Razdrto Tuheljsko

Završena je modernizacija i rekonstrukcija nerazvrstane ceste Ravno Brezje – Razdrto Tuheljsko, sufinancirana u sklopu programa održivog razvoja lokalne zajednice Ministarstva regionalnog razvoja i fondova EU. Radove na rekonstrukciji prometnice izvodila je tvrtka Kolnik d.o.o. te su isti nedavno privedeni kraju . Ojačani su rubovi nerazvrstane ceste iskopom zemljanog materijala rubova (koferi) širine 0.75 metara i nasipavanjem drobljenim kamenim materijalom, te su zamijenjeni loši dijelovi makadamskog kolnika novim tamponskim slojem debljine 20-30 cm u zbijenom stanju, izrađen je asfaltni zastor od AB-16 debljine 6 centimetara širine 2.80 metara, uređene su bankine širine 0,50 metara obostrano uz kolnik drobljenim kamenim materijalom sa primjesom glinenih čestica radi sprečavanja ispiranja materijala, sanirani su postojeći i izgrađeni novi otvoreni trapezni jarci profilnom korpom za odvodnju oborinskih voda radi zaštite okolnih objekata, uređeni su postojeći oborinski propusti s izvodom ulaznih i izlaznih grana, te je izvršena zamjena uništenih propusta. Ukupna dužina rekonstruiranog dijela prometnice je 520 metara. U sklopu rekonstrukcije prometnice sanirano je i klizište uz nerazvrstanu cestu sa ciljem sprečavanja oštećenja na gospodarskoj i stambenoj zgradi na adresi Ravno Brezje 105. Ukupna vrijednost izvedenih radova na nerazvrstanoj cesti iznosi 368.449,08 kuna. Ministarstvo regionalnog razvoja i fondova EU navedeni projekt sufinancira sa 80% dok Općina Kumrovec u svom proračunu osigurava ostatak financijskih sredstava za provođenje projekta.