Skip to content Skip to main navigation Skip to footer

ODLUKA o dodjeli financijske potpore/pomoći učenicima za školsku godinu 2015./2016.

U privitku se nalazi odluka o dodjeli financijske potpore/pomoći učenicima za školsku godinu 2015./2016. Iznos financijske potpore iznosi 200,00 kn mjesečno. Pravo na financijsku pomoć ostvaruju učenici sukladno ODLUCI u privitku.

ODLUKA O SUFINANCIRANJU UČENIKA 2015 – UČENIČKI DOMOVI

Obrazac zahtjeva za financijsku potporu-učenici