Skip to content Skip to main navigation Skip to footer

Udruga je osnovana na kraju 2012. godine sa zadaćom da pomogne općem razvoju Općine Kumrovec i posebno stavljanju u funkciju sada nekorištenih objekata u Kumrovcu. Djeluje kao strogo nadstranačka, a članovi Udruge mogu biti svi punoljetni građani RH, kao i punoljetni strani državljani. Glavni kriterij po kojemu Udruga vrednuje projekte, kojima se navedeni objekti žele staviti u funkciju, isključivo je razina vrijednosti projekata, što znači da će se preferirati projekti od veće koristi za Republiku Hrvatsku, a ne samo za lokalnu ili regionalnu razinu.IMG_7543

Udruga poziva sve prijatelje Kumrovca koji žele postati članovi Udruge da se jave u Udrugu radi članske iskaznice. Godišnja članarina je 50,00 kn.

Udruga poziva prijatelje Kumrovca i Hrvatskog zagorja, koji drže da bi se svojim angažmanom mogli pomoći, bilo vezano za promjenu ideja kako najbolje iskoristiti objekte u Kumrovcu, bilo da mogu pomoći svojim stručnim
angažmanom, lobiranjem ili na neki drugi način, da nas kontaktiraju.

Kontakt:
Tel./Fax: 049/ 553 112
E-mail 1: info@hostel-kumrovec.hr
E-mail 2: ihrastov@gmail.com