Skip to content Skip to main navigation Skip to footer

komunalni redar:
Martina Erdelić
Ureduje svakim radnim danom od 12:00 do 15:00 sati
e-mail: martina@kumrovec.hr
Komunalni nered možete prijaviti na propisanom obrascu e-porukom ili dostavom obrasca na adresu
ul. Josipa Broza 12
prijava-komunalnog-nereda-Općina-Kumrovec