Skip to content Skip to main navigation Skip to footer

dvd-kumrovec-logo (1)Dobrovoljno Vatrogasno Društvo Kumrovec dobrovoljna je, stručna, humanitarna, neprofitna i nestranačka udruga od posebnog interesa za Republiku Hrvatsku u pogledu zaštite od požara. Društvo je pravna osoba i osnovano je radi promicanja dobrovoljnog vatrogastva, te unapređenja zaštite od požara.

Dobrovoljno Vatrogasno Društvo Kumrovec osnovano je 1951. godine, te već dugi niz godina obavlja svoju dužnost na savjestan i odgovoran način.

Za obavljanje vatrogasne djelatnosti Društvo prema Zakonu o vatrogastvu ima vatrogasnu postrojbu od 20 operativnih vatrogasaca, koji ispunjavaju Zakonom o vatrogastvu i Zakonom o zaštiti od požara propisane odredbe.

Društvo na dobrovoljnoj osnovi razvija i unapređuje vatrogastvo i zaštitu od požara. Aktivni je činitelj u provođenju preventivnih mjera zaštite od požara, u gašenju požara i spašavanju ljudi i imovine ugroženih požarom, te u spašavanju ljudi i imovine prilikom prirodnih i drugih nepogoda i nezgoda. Društvo prati, usmjerava i usklađuje rad svojih članova u ostvarivanju poslova i zadataka u oblasti zaštite od požara i drugim djelatnostima u skladu sa zakonom, propisima i Statutom.

Opremljeno je vatrogasnim vozilom “MAN TGA 18.430 4x4H” zapremine spremnika vode 5000 litara i svom pripadajućom opremom, te kombi vozilom “Opel Vivaro”.

Dobrovoljno vatrogasno društvo Kumrovec se svrstalo gotovo među najmodernije opremljena vatrogasna društva u ovom dijelu Krapinsko-zagorske županije, pa i šire.

Društvo kontinuirano provodi osposobljavanja i usavršavanja vatrogasnih kadrova.

Do danas DVD Kumrovec broji preko 100 članova, među kojima je veliki broj djece i mladeži, koji su podijeljeni u dvije kategorije: vatrogasna djeca od 06-12. godina i vatrogasna mladež od 12-16. godina.

Cilj društva je sudjelovati u radu i pomoći svim subjektima naše Općine, te prije svega provoditi protupožarnu preventivu i zaštitu od požara građana Kumrovca i njihove imovine.

Vatrogastvo nije profesija, nego način života. Ljudi koji svakodnevno, diljem Hrvatske, izlažu opasnosti svoje živote da bi spasili tuđe, posebnog su kova. U borbi s vatrom i drugim opasnostima, ti ljudi stvaraju zajedništvo jače od bilo kakvih čeličnih spona. I od tog zajedništva često zavise mnogi životi.
Vatrogasci su u Hrvatskoj stvorili zajednicu iskrenog prijateljstva, požrtvovnosti i solidarnosti.

DVD Kumrovec pozdravlja Vas vatrogasnim pozdravom “Vatru gasi, brata spasi!”

Kontakt: 193

e- mail: dvd.kumrovec@gmail.com