Skip to content Skip to main navigation Skip to footer

slika rezidencija 1

Vila Kumrovec – rezidencijalni objekt Josipa Broza Tita sa pripadajućim arboretumom.

Povijest: Objekt je izgrađen  1947. godine kao hotel, dok je 1962. godine preuređen u predsjedničku rezidenciju.  Arhitekt Branko Bon stopio je ovu građevinu sa prirodom, ali i društveno-političkom situacijom u ondašnje vrijeme.

Danas: Vila Kumrovec 2023. godine pripala je na upravljanje Općini Kumrovec. Ulaskom u ovaj objekt ulazite u vremeplov. Sve što se nalazi u Vili Kumrovec, autentično je iz vremena Josipa Broza Tita.

Posjete – prema dogovoru na mail  info@kumrovec.hr