Skip to content Skip to main navigation Skip to footer

Predsjednik Općinskog vijeća:
Tomislav Škvorc – HDZ

Potpredsjednici Vijeća:
Anja Pečnik – HNS
Bojana Krajcar – SDP

Općinsko vijeće:

Karamen Penezić  – HNS

Marko Fekeža – HNS

Mario Lončar – HNS

Danijela Kunštić-Maček – HNS

Danijel Ivić – HNS

Saša Bardak – SDP

Adresa:
Općina Kumrovec
Ulica Josipa Broza 12
49 295 Kumrovec
http://www.kumrovec.hr
E-mail: opcina@kumrovec.hr
Tel. +385 49 553 728,
+385 49 501 174
Fax +385 49 553 728