Skip to content Skip to main navigation Skip to footer

KRONOLOGIJA IZVRŠNE I PREDSTAVNIČKE VLASTI U OPĆINI KUMROVEC

2021. – 2025.

Robert Šplajt, načelnik Općine

Općinsko vijeće

Tomislav Škvorc, predsjednik Općinskog vijeća

Bojana Krajcar

Danijela Ivić

Danijela Kunštić Maček

Mario Lončar

Marko Fekeža

Saša Bardak

Karmen Penezić

Anja Pečnik

2017. – 2021.

Robert Šplajt, načelnik Općine

Danijela Lončar, zamjenica načelnika

Općinsko vijeće

Tomica Broz, predsjednik Općinskog vijeća

Mario Lončar

Bojana Krajcar

Svetlana Županić

Tomislav Škvorc

Saša Bardak

Marko Fekeža

Damir Dugonjivec

Danijel Ivić

2013. – 2017.

Dragutin Ulama, načelnik Općine

Želimir Vlajsavljević, zamjenik načelnika

Općinsko vijeće

Srečko Blažičko, predsjednik Općinskog vijeća

Bojana Krajcar

Lidija Ban Županić

Ivan Mikša

Hasan Brkić

Saša Bardak

Davor Županić

Milivoj Prekratić

Ivica Broz

Tomica Broz

Robert Šplajt

2009.- 2013.

Dragutin Ulama, načelnik Općine

Srečko Blažičko, zamjenik načelnika

Općinsko vijeće

Anica Hlaban, predsjednica Općinskog vijeća

Hasan Brkić

Ivica Broz

Branko Greblički

Ivan Mikša

Branko Pratengrazer

Milivoj Prekratić

Dragutin Špiljar

Stjepan Štefan

Boris Töpfer

2005. – 2009.

2005.-2006. Predsjednik Općinskog vijeća Milivoj Prekratić

2006. Načelnik i predsjednik poglavarstva Milivoj Prekratić

Poglavarstvo

Martina Županić, članica

Josip Pečnik, član

Branko Greblički zamjenik člana

Mirko Štefan, zamjenik člana

Općinsko vijeće

Mladen Domjanić, predsjednik Općinskog vijeća

Sanja Žgela

Diana Petrinec

Ivica Broz

Albin Greblički

Željko Blažičko

Srečko Blažičko

Anica Hlaban

Branko Pratengrazer

Dragutin Špiljar

Dragutin Ulama

2001. – 2005.

Srečko Blažičko, načelnik i predsjednik Općinskog vijeća

Općinsko vijeće

Mirko Štefan

Milivoj Prekratić

Ivica Broz

Dragutin Ulama

Stjepan Vdović

Dragutin Špiljar

Branko Greblički

Josip Pečnik

Anica Hlaban

1997. Konstituirana Općina Kumrovec – 2001.

Nadica Jagarčec 1997. – 1999.

Mladen Domjanić 2000. – 2001.

Općinsko vijeće

Mladen Penezić, predsjednik Općinskog vijeća

Božo Broz

Đovani Broz

Albin Greblički

Branko Greblički

Anica Hlaban

Stjepan Jagarčec

Milivoj Prekratić

Ivo Starešina

Stjepan Vdović

Josip Pečnik

Tomislav Štimac