Skip to content Skip to main navigation Skip to footer

RJEŠENJE O ODREĐIVANJU GLASAČKIH MJESTA NA PODRUČJU OPĆINE KUMROVEC – referendum

KRAPINSKO-ZAGORSKA ŽUPANIJA

POVJERENSTVO ZA PROVEDBU DRŽAVNOG REFERENDUMA OPĆINE KUMROVEC

 

Na temelju članka 18. Zakona o referendumu i drugim oblicima osobnog sudjelovanja u obavljanju državne vlasti i lokalne i područne (regionalne) samouprave (“Narodne novine”, broj 33/96., 92/01., 44/06. – Zakon o Državnom izbornom povjerenstvu Republike Hrvatske, 58/06. – Odluka Ustavnog suda broj U-I-177/2002., 9/07. – Odluka Ustavnog suda broj U-I-2051-2007., 38/09., 85/10. – Ustav Republike Hrvatske – pročišćeni tekst), Općinsko povjerenstvo donosi

R J E Š E NJ E
O ODREĐIVANJU GLASAČKIH MJESTA
NA PODRUČJU OPĆINE KUMROVEC
 

Na području OPĆINE KUMROVEC određuju se glasačka mjesta:

 

1. Glasačko mjesto broj 1. KUMROVEC, U Vijećnici Općine Kumrovec, ul.Josipa Broza 12, koje obuhvaća birače s prebivalištem u naselju Kumrovec.

2. Glasačko mjesto broj 2. KLADNIK, u poslovnom prostoru Božidara Berca, Kladinik 45, koje obuhvaća birače s prebivalištem u naselju Kladnik.

3. Glasačko mjesto broj 3. DONJI ŠKRNIK, u obiteljskoj kući Branka Antolića, Doni Škrnik 35, koje obuhvaća birače s prebivalištem u naselju Donji Škrnik.

4. Glasačko mjesto broj 4. RAZVOR, u poslovnom objektu ”Vag-Toni”,vl. Lidije Starešina, Razvor 10,koje obuhvaća birače s prebivalištem u naselju Razvor.

5. Glasačko mjesto broj 5. RAVNO BREZJE, u obiteljskoj kući Jadranke Žgela, Ravno Brezje 18, koje obuhvaća birače s prebivalištem u naselju Ravno Brezje.

6. Glasačko mjesto broj 6. VELINCI, u obiteljskoj kući Božidara Ivića, Velinci 18 A, koje obuhvaća birače s prebivalištem u naselju Velinci.

7. Glasačko mjesto broj 7. RAZDRTO TUHELJSKO I PODGORA, u obiteljskoj kući Zvonimira Petrišića,_Razdrto Tuheljsko 19, koje obuhvaća birače s prebivalištem u naseljima Razdrto Tuheljsko i Podgora.

8. Glasačko mjesto broj 8. DUGNJEVEC u obiteljskoj kući Mladena Žnidarec koje obuhvaća birače s prebivalištem u naselju Dugnjevec.

9. Glasačko mjesto broj 9. RISVICA , u obiteljskoj kući Martina Blažička,_Riscvica 27, koje obuhvaća birače s prebivalištem u naselju Risvica.

U Kumrovcu, 02.01.2012.

Predsjednik

Denis Krištofić