Skip to content Skip to main navigation Skip to footer

Radovi na komunalnoj infrastrukturi u naseljima Risvica i Ravno Brezje

Tijekom prošlog tjedan završeni su građevinski radovi na komunalnoj infrastrukturi u naseljima Risvica i Ravno Brezje koji su rezultat uspješne suradnje Općine Kumrovec i Hrvatskih cesta. Izvršeno je presvlačenje asfaltom cca. 200 metara prometnice koja je bila u iznimno lošem stanju te je izgrađena preljevna rešetka na spoju D205 i općinske nerazvrstane ceste koja prolazi djelom naselja Risvica znanim kao “Gmajna”. Izgradnjom rešetke spriječiti će se izljevanje vode uslijed velikih oborina sa državne ceste D205 na općinsku cestu što je znalo rezultirati djelomičnim plavljenjem obiteljskih kuća najbližih državnoj cesti. Također su sanirane sve mikro pukotine na nogostupima koje su nastale ovogodišnjim velikim oborinama, a kroz nekoliko tjedana planirano je postavljanje autobusnog stajalište u Ravnom Brezju koje će služiti za sklanjanje putnika od nepovoljnih vremenskih uvjeta.
Ovi radovi nastavak su aktivnosti koje je Općina Kumrovec pokrenula 2016. godine sa ciljem tehničkog pregleda i ishodovanja uporabne dozvole za državnu cestu D205. Prije radova na ime Općine Kumrovec ishodovana je Dopuna potvrde glavnog projekta kako bi projektna dokumentacija u potpunosti odgovarala izvedenim radovima na državnoj cesti, a bez koje je nemoguće ishodovati uporabnu dozvolu. Naime rekonstrukcija D205 na području Općine Kumrovec jedinstveni je projekt gdje je projektnu dokumentaciju izradila Općina Kumrovec i ishodila Potvrdu glavnog projekta za rekonstrukciju. Općina je također investitor, tj. financirala je izgradnju državne ceste D205 zajedno sa Hrvatskim cestama. Na temelju ove uspješne suradnje pod kraj 2014. je završena rekonstrukcija državne ceste na području Općine Kumrovec, a prošlotjedni radovi nastavak su aktivnosti radova na komunalnoj infrastrukturi koja je usko vezana uz državnu cestu.
Do kraja godine Općina Kumrovec planira ishoditi uporabnu dozvolu za onaj dio dionice državne ceste D205 gdje je nositelj projektne dokumentacije.