Skip to content Skip to main navigation Skip to footer

Dodjela javnih priznanja Općine Kumrovec za 2016. godinu

Odluka o raspisivanju natječaja
za dodjelu javnih priznanja
Općine Kumrovec za 2016. godinu

Članak 1.
Javna priznanja općine Kumrovec su:
1. Počasni građanin Općine Kumrovec,
2. Nagrada za životno djelo fizičkoj i/ili pravnoj osobi,
3. Plaketa za iznimna postignuća i doprinos Općini Kumrovec,
4. Priznanje fizičkim i pravnim osobama,
5. Zahvalnice fizičkim i pravnim osobama.

Članak 2.
Dodjela javnih priznanja provodi se na svečanosti uz obilježavanje Dana Općine Kumrovec, 24.11.2016. godine.

Članak 3.
Javna priznanja dodjeljuju se za postignuća i doprinos od osobitog značenja za razvitak i ugled Općine Kumrovec, a osobito za naročite uspjehe u unapređivanju gospodarstva, znanosti, kulture, zaštite i unapređenja okoliša, sporta, tehničke kulture, zdravstva i drugih javnih djelatnosti, te za poticanje aktivnosti koje su tome usmjerene.

Članak 4.
Prijedlog za javna priznanja može dostaviti pravna ili fizička osoba ili grupa građana.
Prijedlog mora biti u pismenoj formi i sadržavati:
– Prezime i ime osobe ili organizacije koja se predlaže za dodjelu javnog priznanja,
– za koje se javno priznanje predlaže,
– kraći opis zašto se pojedinac ili organizacija predlažu za dodjelu javnog priznanja.

Članak 5.
Rok za dostavu prijedloga za dodjelu javnih priznanja je 7. Studeni 2016.
Prijedlozi se dostavljaju u zatvorenoj koverti na adresu:
Općina Kumrovec
(za dodjelu priznanja)
Ulica Josipa Broza 12, 49 295 Kumrovec.