Skip to content Skip to main navigation Skip to footer

Odluka o dodjeli financijske potpore/pomoći studentima za tekuću akademsku godinu 2016./2017.

stipendije
Pravo na dodjelu financijske potpore/pomoći ostvaruju svi redovni i izvanredni studenti koji su upisani i pohađaju visoko učilište (sveučilište, fakultet ili umjetničku akademiju u njegovom sastavu, veleučilište ili visoku školu), a koji ne primaju stipendiju iz općinskog, gradskog, županijskog ili državnog proračuna, a imaju prebivalište na području općine Kumrovec, te su članovi domaćinstva koje nema otvorenih dugovanja prema općini Kumrovec.
Pravo na potporu/pomoć ne mogu ostvariti studenti koji su u radnom odnosu.
Pravo se ostvaruje sukladno Odluci dostavom obrasca OBR-STU1 sa svim obaveznim prilozima.
Rok za dostavu obrasca sa prilozima je 15.studeni 2016. godine.

odluka-o-dodjeli-financijske-pomoci-potpore-studentima-2016

obrazac-zahtjeva-za-financijsku-potporu-obr-stu1