Skip to content Skip to main navigation Skip to footer

Proglašenje elementarne nepogode – potres na području Općine Kumrovec

Za područje Općine Kumrovec dana 14. siječnja 2021. proglašena je elementarna nepogoda (potres).

Pozivaju se građani Općine Kumrovec da se jave u Općinu Kumrovec u svrhu prijave štete. Prijave se primaju svaki radni dan od 8.00 do 14.00 u prostorijama Općine, ul. Josipa Broza 12 najkasnije do 22.  siječnja 2021. godine. Štete se prijavljuju na zakonom propisanom obrascu, a uz prijavu se prilaže i preslika osobne iskaznice te fotodokumentacija oštećenja. Fotodokumentaciju oštećenja i popunjeni obrazac prijave štete moguće je poslati i e-mailom na slijedeće adrese; opcina@kumrovec.hr martina@kumrovec.hr

Građani koji su prijavili štetu na nekretninama koja je nastala nakon potresa 29. prosinca 2020. do dana proglašenja elementarne nepogode ne trebaju ponavljati prijavu štete. Općinsko povjerenstvo za procjenu šteta od elementarne nepogode narednih dana će obići sve prijavljene lokacije, lokacije koje su već pregledane u razdoblju od 29.12.2020. do 14.01.2021. godine neće se ponovno obilaziti.

Prijaviti se mogu štete na imovini nastale uslijed elementarne nepogode (potres) u razdoblju od 29. prosinca 2020. do 14. siječnja 2021. godine.