Skip to content Skip to main navigation Skip to footer

Prijavu zgrada oštećenih potresom

Za građane kojima su kuće i zgrade oštećene u potresu otvoren besplatan pozivni centar 0800 2021 na koji mogu prijaviti oštećenja te zatražiti procjenu uporabljivosti svojih građevina.

Obrasci prijava dostupni su putem sljedećih linkova:

Svrha preliminarne stručne procjene uporabljivosti građevine je što skorije detektiranje stvarnih oštećenja te izdavanje preporuka mogu li se građani vratiti u svoje domove ili je građevina neupotrebljiva (ili privremeno neupotrebljiva) i nije za boravak ljudi.

Radi olakšavanja postupka i smanjenja pritiska na ministarstvo, na području Općine Kumrovec na zamolbu Općine Kumrovec angažirao se je stručnjak Franjo Dončić radi preliminarne procjene uporabljivosti građevine. Građevinama za koje se utvrdi na terenu da su Neuporabljive ili Privremeno neuporabljive njihovi će vlasnici biti upućeni da predaju službeni zahtjev za obavljanje procjene uporabljivosti građevine Ministarstvu graditeljstva.