Skip to content Skip to main navigation Skip to footer

Osnivanje turističke zajednice područja

U petak 14.02.2014. u prostorijama Općine Kumrovec održana je osnivačka sjednica Skupštine Turističke zajednice područja Kumrovec, Desinić i Zagorska Sela.
Na sjednici su prisustvovali načelnici svih triju Općina: Dragutin Ulama (Kumrovec), Zvonko Škreblin (Desinić) i Željko Kodrnja (Zagorska Sela), direktorica Turističke zajednice Krapinsko-zagorske županije Sanja Škrinjar i Gordana Krleža (računovodstvo i EU projekti TZKZŽ), te članovi skupštine.

Na sjednici je usvojena verifikacijska komisija koju čine: predsjednik Dragutin Ulama, članovi: Fanika Šumak i Hajduk Darko, ovjerovjeritelji zapisnika: Branko Greblički Ventek i Podboj Damir. Turističko vijeće čine:
predsjednik: Dragutin Ulama, članovi: Dora Greblički, predstavnik Darko tursa, predstavnik Trgodesa, Fanika Šumak, predstavnik Hostela Kumrovec, predstavnik Seoskog turizma Masnec, Šurbek Robert i Kecur Damir. Nadzorni
odbor čine: 1 član iz TZKZŽ, Zrinka Papić- računovođa u Tisak Da Da i Velimir Šlogar – računovođa Mini mljekara Veronika. Za predstavnika iz TZ područja Kumrovec, Desinić i Zagorska Sela u Skupštini Turističke zajednice Krapinako-zagorske županije izabrana je Dora Greblički. Prihvaćen je Statut i Poslovnik o radu TZ područja.

Cilj osnivanja Turističke zajednice područja Kumrovec, Desinić i Zagorska Sela je poticanje razvoja i unapređenja postojećeg turističkog proizvoda. Radit će na način da razvijaju svijest o važnosti i gospodarskim, društvenim i drugim učincima turizma, te potrebi i važnosti očuvanja i unapređenja svih elemenata turističkog proizvoda određenog područja, a osobito zaštite okoliša te prirodne i kulturne baštine sukladno održivom razvoju.