Skip to content Skip to main navigation Skip to footer

Natječaj za prijem u radni odnos odgojitelja

Temeljem članka 26 Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju, te Odluke Upravnog vijeća Dječjeg vrtića “Jaglac” Kumrovec, Upravno vijeće vrtića raspisuje

NATJEČAJ

Za prijem u radni odnos odgojitelja na određeno puno radno vrijeme – zamjena za bolovanje

Uvijeti:  

– VŠS odgojitelj predškolske djece, nastavnik predškolskog odgoja
– položen stručni ispit

Uz prijavu potrebno je priložiti:
– životopis
– diplomu o stručnoj spremi
– potvrdu o položenom stručnom  ispitu
– uvjerenje o nekažnjavanju
– domovnicu

Prijave dostaviti u roku 8 dana od dana objave na adresu
DJEČJI VRTIĆ “JAGLAC” KUMROVEC
Antuna Mihanovića 8
49295 Kumrovec
– za Natječaj
O rezultatima izbora kandidati će biti obavješteni u zakonskom roku

Dokument možete skinuti i na linku: DV Jaglac – natječaj