Skip to content Skip to main navigation Skip to footer

Sortirajmo i reciklirajmo

SORTIRAJMO I RECIKLIRAJMO, ČUVAJMO PRIRODU I ZDRAVIJE ŽIVIMO

Primjenom novog Zakona o održivom gospodarenju otpadom svi zajedno moramo se prilagoditi novom načinu odlaganja i davanja na odvoz otpada kojeg proizvodimo. Odvajanje otpada omogućuje recikliranje i ponovnu uporabu čime se štedi sirovina i energija, smanjuje onečišćenje okoliša te se pridonosi čistijem i zdravijem životnom okruženju.
Tako od 1. SIJEČNJA 2014. godine otpad moramo sortirati te ga tako i odlagati.
Iz domaćinstava i pravnih osoba odvozit će se posebno sortiran komunalni i bio otpad, papir i plastika, a staklo i tekstil  sakupljat će se u kontejnerima postavljenim po naseljima.
Ostali otpad kao što su gume, metal, elektronički otpad i slično odvozit će se s glomaznim otpadom ili će ga građani sami moći besplatno  odložiti na reciklažno dvorište u krugu odlagališta Medvedov jarek radnim danom od 09:00 do 17:00 sati. Sav ostali neopasni otpad može se odložiti u komunalni.

NOVOSTI ODVOZA OTPADA

Komunalni i bio otpad odvozit će se dva puta mjesečno, svaki drugi tjedan u uobičajene dane kao i do sada.
Takav otpad odvozit će se iz već podijeljenih zelenih kanti za odvoz otpada.

Papir će se odvoziti jednom mjesečno, odložen u plave vreće koje će korisnici biti obvezni kupiti po cijeni od 2,00 kune za komad. Minimalni broj vreća godišnje je 12 komada.1

Plastika će se odvoziti jednom mjesečno, odložena u žute vreće koje će korisnici biti obvezni kupiti po cijeni od 2,00 kune za komad. Minimalni broj vreća godišnje je 12 komada.

Građanima će biti omogućeno odlaganje otpada i u postavljene kontejnere po naseljima ili zelenim otocima.

 KAJ U KOJI KONTEJNER DETI!!!

VAŽNO, VAŽNO!!!!

Odloženi sortirani otpad mora se odlagati čisti i bez drugih dodataka. U slučaju da sadrže neke druge vrste otpada neće biti pokupljeni. Sortiranje otpada na zahtjev korisnika može izvršiti i Zelenjak d.o.o. uz posebnu naplatu. U slučaju učestalosti nepravilnog odlaganja biti će obaviještene nadležne službe. 

 

VIŠE PROČITAJTE U LETKU: Komunalno letak