Skip to content Skip to main navigation Skip to footer

Održana Sjednica stožera civilne zaštite Općine Kumrovec

17.03.2020. godine na temelju naputka Stožera civilne zaštite Republike Hrvatske donesena je Odluka o aktiviranju stožera civilne zaštite Općine Kumrovec te je sjednica održana 18.03.2020. godine.

Na sjednici su razmatrane mjere koje je Općina Kumrovec do sada provela s ciljem sprečavanja širenja COVID-19 bolesti. Zaključeno je kako su do sada poduzete aktivnosti u skladu sa smjernicama Stožera Civilne zaštite Republike Hrvatske te da su pravovremene. Općina Kumrovec raspolaže dostatnim zalihama zaštitnih sredstava i dezinfekcijskih sredstava za djelovanje 20 pripadnika civilne zaštite minimalno dva tjedna. Zaključeno je da će Općina Kumrovec unatoč otežanoj nabavi i nedostatku sredstava na tržištu, nabaviti dodatna osobna zaštitna i dezinfekcijska sredstva za dezinfekciju javnih prostora i zaštitu pripadnika civilne zaštite te javnih službi.

Javne službe na području Općine Kumrovec djeluju sukladno prilagođenom programu rada; javna opskrba električnom energijom, vodom i plinom te odvoz smeća odvija se neometano, a organizirana su dežurstva javnih službi kako bi sustav i dalje neometano funkcionirao. Sva javna poduzeća pokrenula su mjere zaštite svojih zaposlenika i stanovništva od širenja COVID-19 virusa. Jedinstveni upravni odjel Općine Kumrovec u koordinaciji je sa svim javnim poduzećima te izravno izvještava načelnika i Stožer Civilne zaštite.

Stožer civline zaštite apelira na sve stanovnike Općine kojima je određena mjera Samoizolacije da se strogo pridržavaju uputa koje su im date radi zaštite vlastitog zdravlja i zdravlja svojih najbližih i okoline. Svako kršenje mjera samoizolacije za posljedicu povlači prekršajnu i kaznenu odgovornost osobe u samoizolaciji.

Jedinstveni upravni odjel Općine Kumrovec u suradnji sa ordinacijom obiteljske medicine dr. Jasne Gmajnički i gradskim društvom Crvenog Križa Klanjec u svrhu zaštite najugroženijih građana Općine Kumrovec izradio je popis svih stanovnika Općine starijih od 65 godina koji žive sami ili u zajednici sa jednom ili više osoba starijih od 65 godina te je isti popis dostavljen Ministarstvu za demografiju, obitelj, mlade i socijalnu politiku radi donošenja mjera zaštite najugroženijih skupina stanovništva.

DVD Kumrovec u suradnji sa Gradskim društvom Crvenog Križa Klanjec uključiti će se u program pomoći stanovnicima Općine starijim od 65 godina koji žive sami ili sa drugom starijom osobom. Volonteri će starijima pomagati na način da im osiguraju dostavu namirnica i potrepština kako bi stariji stanovnici izbjegli nepotrebno izlaganje okolini. U slijedećih dan-dva definirati će se program pomoći te isti objaviti kao i kontakt brojevi volontera.

Općina Kumrovec sukladno odluci načelnika do daljnjega je za javnost zatvorila Dječji vrtić Kumrovec, sve javne zgrade; Centar za posjetitelje Kumrovec, Društveni dom Kumrovec i Prostorije Općine Kumrovec. Svakodnevno se provodi dezinfekcija javnog prostora koji se koristi; Općinskog trga i ulaznog prostora u ambulantu, ljekarnu, Trgocentar i bankomat ZABE.

Zaključak stožera civilne zaštite na preporuku dr. Jasne Gmajnički, a nadovezuje se na Odluku načelnika o ograničavanju ispračaja pokojnika samo na užu obitelj proširuje se na način da se predlaže ukop pokojnika unutar 24 sata uz prisutnost uže obitelji, a mise zadušnice biti će organizirane kada to uvjeti dopuste. Za provedbu zaključka zadužuje se Jedinstveni upravni odjel kao Uprava groblja.

Kao mjera sprečavanja širenja COVID-19 bolesti buduća komunikacija stožera Civilne zaštite Općine Kumrovec odvijati će se elektroničkim putem u realnom vremenu putem posebne Viber grupe osim u iznimnim slučajevima.

Svi zaključci Stožera civilne zaštite Općine Kumrovec biti će javno dostupni na Web stranicama Općine Kumrovec.

Još jednom apeliramo na sve građane da se odgovorno ponašaju i provode mjere samozaštite te se pridržavaju svih dosad donesenih uputa i preporuka. Svatko mora biti svjestan odgovornosti za vlastito zdravlje, zdravlje obitelji i sugrađana.