Skip to content Skip to main navigation Skip to footer

Objava poziva za nadmetanje s 03.07.2012./Javna nabava

Na temelju članka 78. Zakona o javnoj nabavi (“Narodne novine“ broj 90/11.) i članka 3.

Uredbe o načinu izrade i postupanju s dokumentacijom za nadmetanje i ponudama („Narodne novine“ broj 10/13.) naručitelj – Općina Kumrovec donosi

 

DOKUMENTACIJU ZA NADMETANJE

 

otvoreni postupak javne nabave (za javne radove – male vrijednosti)

u predmetu nabave:

 

IZVOĐENJE (NASTAVAK) RADOVA U RADNO GOSPODARSKJ ZONI U RAZVORU (PROMETNICE S PRIPADAJUOM INFRASTRUKTUROM, PREMA OPISU RADOVA U TROŠKOVNIKU PROMETNIH POVRŠINA, 5. FAZA (PRAVAC T1-T3 0+000.00-0+290.97 I PRAVAC T3-T8 0+349.59-0+412.59), TE IZVOĐENJE RADOVA NA IZVANREDNOM ODRŽAVANJU DVIJU NERAZVRSTANIH CESTA NA PODRUČJU OPĆINE KUMROVEC (PREMA OPISU RADOVA U TROŠKOVNICIMA):

a)”RAZVOR – SPORIŠI”,

b)”KLADNIK – ŽUGECI”

 

Evidencijski broj nabave: E-MV-2/12-1

 

Dokumentacija se nalazi na ovoj poveznici – nabavaII.