Skip to content Skip to main navigation Skip to footer

Natječaj – suveniri

U nastavku pročitajte natječaj Razvojne agencija Kozjansko, za izbor najboljih turističkih suvenira područja “Wellness 3 plus”…

RAZVOJNA AGENCIJA KOZJANSKO

Ulica skladateljev Ipavcev 17

3230 Šentjur

Javni natječaj za izbor najboljih turističkih suvenira područja »Wellness 3 plus«

1. PREDMET, SADRŽAJ I CILJEVI NATJEČAJA

RAZVOJNA AGENCIJA KOZJANSKO objavljuje javni natječaj za odabir najboljih turističkih suvenira područja »Wellness 3 plus«, koji pokriva područje općina Dobje, Dobrna, Kozje, Oplotnica, Podčetrtek, Rogaška Slatina, Rogatec, Slovenske Konjice, Šentjur, Šmarje pri Jelšah, Vitanje i Zreče te područje Krapinsko – zagorske županije. Natječaj će također biti objavljen na internetskim stranicama navedenih općina i projektnih partnera. Budući da se radi o prekograničnom projektu financiranom od strane EU, u njega se uključuju Zagorska razvojna agencija i Krapinsko – zagorska županija iz Hrvatske. Autori mogu poslati konačno izrađene proizvode, prototipe ili skice. Ali u svakom slučaju moraju poslat prijedlog pakiranja i ostale opreme proizvoda (vješalice, pripadajuće brošurice s objašnjenjima i dr.). 

Kroz natječaj želimo prikupiti kvalitetne suvenire koji će prikazivati cjelovito područje natječaja i također pojedine regionalne posebnosti. Kroz natječaj želimo potaknuti zanimanje za stvaranje inovativnih suvenira koji nude mogućnost za temeljni ili dodatni izvor prihoda. Nagrade za najbolje suvenire predstavljat će otkup istih, što bi trebalo potaknuti njihovu izradu. Suveniri se moraju sadržajno vezati na wellness ponudu te na tri ostala temeljna sadržaja dodatne turističke ponude destinacije »Wellness 3 plus«: prirodnu i kulturnu baštinu, gastronomiju i aktivan odmor. Moraju sadržavati pojedinačne ili cjelovite značajke cijelog područja, njegove posebnosti i razlike.

2. KRITERIJI ZA IZBOR I NAGRADNI FOND

Stručna komisija za izbor najboljih turističkih suvenira će pregledati i ocijeniti pristigle uratke prema sljedećim kriterijima:

1 LIKOVNO – ESTETSKA VRIJEDNOST

– Originalnost ideje

– Vizualni identitet uratka

– Prekogranična, regionalna ili lokalna prepoznatljivost uratka

– Cjelovitost uratka i sljubljivanje njegovih sastavnica (tehnologija, priča, pakiranje i ostali elementi opreme uratka)

2 PROMOCIJSKA VRIJEDNOST

– Cjenovna dostopnost suvenira

– Uporabna vrijednost suvenira (funkcionalnost)

– Aplikativne mogućnosti i odnos dekorativnosti i upotrebljivosti

3 IZVEDLJIVOST

– Tehnološka zahtjevnost glede proizvodnje

– Stupanj težine s obzirom na načina izrade

– Ocjena tehnoloških sastavnica i upotrebljenih sadržaja s obzirom na održivi razvoja i zaštitu okoliša (vrijedi za uradak i ambalažu)

4 CIJENA

– Primjerenost proizvodne i prodajne cijene uratka

Maksimalan broj bodova je 100.

Stručna komisija odabrat će deset najbolje ocjenjenih suvenira.

3. ROK I NAČIN PREDAJE PRIJAVA

Prijava na javni natječaj mora biti pripremljena na prijavnim obrascima koji su sastavni dio ove dokumentacije.

Prijavu je potrebno predati u zatvorenoj omotnici, s natpisom: »NE OTVARATI – javni natječaj«. Ako je više suvenira ili njihovih varijanti, moraju biti transparentno označeni, svaki uradak mora imati svoju dokumentaciju. Svaki autor može poslati jedan ili više uradaka.

Svoje uratke možete predati osobno ili ih poslati preporučenom poštom na adresu:

Razvojna agencija Kozjansko

Ulica Skladateljev Ipavcev 17

3230 Šentjur

Slovenija

Za uratke, koji neće biti primjereno osigurani kod slanja, RA Kozjansko ne odgovara. Svi nagrađeni suveniri ostaju u vlasništvu RA Kozjansko, ostale autori mogu osobno podići u sjedištu Razvojne agencije Kozjansko.

Rok za predaju suvenira: Autori mogu svoje suvenire, prototipe ili ideje (zajedno s traženom dokumentacijom) predati najkasnije do srijede, 15. veljače 2012.

Stručna komisija ocijenit će prikupljene suvenire, prototipe ili ideje u sjedištu Razvojne agencije Kozjansko najkasnije do utorka, 28.veljače 2012.

Autori svih poslanih suvenira, prototipa ili ideja bit će pismeno (poštom ili e-mailom) obaviješteni o ishodu natječaja.

PRIJAVNA DOKUMENTACIJA

Za svaki uradak, prototip ili ideju, autori moraju priložiti:

1. Obrazac 1, Prijavnica za odabir najboljih turističkih suvenira destinacije »Wellness 3 plus«

2. Obrazac 2, Izjava ponuđača o ispunjavanju uvjeta za sudjelovanju na javnom natječajuv

3. Obrazac 3, Sadržajno objašnjenje suvenira

4. 1 kom suvenira, prototipa ili skica (nacrt, crtež) ideje.

DODATNE INFORMACIJE

Svaki autor može tražiti moguća pojašnjenja vezano uz natječaj. Pitanja možete postaviti telefonom ili e-mailom na adresu:

Razvojna agencija Kozjansko, Ulica skladateljev Ipavcev Šentjur, 3230 Šentjur

email: breda.retuznik@ra-kozjansko.si

Tel: 03 747 13 04

Faks: 03 747 13 06

Operacija se provodi u okviru OP IPA SI – HR 2007 – 2013. Djelomično ju financira Europska unija iz instrumenta za pretpristupnu pomoć.

*NAPOMENA: Obrasce 1. ,2. i 3. možete podići u uredu Općine Kumrovec