Skip to content Skip to main navigation Skip to footer

Akcija čišćenja rijeke Sutle

Općina Kumrovec poziva članove udruga sa svog područja da se prijedlozima i idejama, te provođenjem same akcije, pridruže organizaciji čišćenja rijeke Sutle, koje će se održati 24.03.2012. u suradnji sa susjednom općinom Bistrica ob Sotli (SLO).

Akcija se provodi svake godine u proljeće, te u njoj sudjeluju članovi udruga s područja obje općine.