Skip to content Skip to main navigation Skip to footer

Kapitalni infrastrukturni projekti u 2018. godini

Općina Kumrovec u proteklih nekoliko mjeseci provodi radove na ulaganju u komunalnu infrastrukturu i javne zgrade s ciljem podizanja kvalitete života naše lokalne zajednice, podizanja komunalnog standarda, podizanje razine opće sigurnosti i sigurnosti sudionika u prometu. Sredstva za provođenje kapitalnih projekata osigurana su u proračunu Općine Kumrovec kao i pozitivno ocjenjenim projektnim prijavama na javne pozive ministarstava poput Ministarstva Graditeljstva, Ministarstva Regionalnog razvoja i fondova EU te Ministarstva za demografiju, obitelj, mlade i socijalnu politiku gdje su sredstva za Kumrovečke kapitalne projekte osigurana iz Državnog proračuna i fondova EU. Realizacija mnogih kapitalnih projekata koje smo proveli te ih trenutno provodimo ne bi bila moguća bez sufinanciranja iz državnog proračuna i fondova EU. Pozitivno ocjenjenim projektnim prijavama prethodili su mjeseci pripreme projektne dokumentacije i razrade projektnih prijedloga kako bi isti bili visoko ocjenjeni kao projekti od javnog interesa i prihvatljivi za sufinanciranje.

Sanacija klizišta Kladnik-Berci
U naselju Kladnik sanirano je klizište koje je ugrožavalo sigurno prometovanje općinskom nerazvrstanom cestom te potencijalno ugrožavalo stabilnost obližnjeg stambenog objekta. Klizište je sanirano izgradnjom gravitacijskog potpornog zida dubine 4 metra i dužine 20 metara. Trup prometnice koji je bio oštećen zbog klizanja terena je u potpunosti zamijenjen te je zona ceste u neposrednoj blizini saniranog klizišta od cca 200 m² nanovo asfaltirana. Vrijednost radova na sanaciji iznosi 105.000 kuna, a radove je izvodila tvrtka Vrelej d.o.o. iz Klanjca

Rekonstrukcija i proširenje Dječjeg vrtića Jaglac
Jedan od najvećih i financijski najzahtjevnijih projekata u posljednjih nekoliko godina u Općini Kumrovec je bila rekonstrukcija i proširenje prostora DV Jaglac u Kumrovcu. Prostor DV Jaglac koji je bio dotrajao je u potpunosti rekonstruiran, izmjeni su svi sanitarni čvorovi, električne instalacije te instalacije odvodnje vodovoda i grijanja. Ugrađena je nova unutarnja stolarija te ugrađeni sigurnosni sustavi protupožarne i evakuacijske mreže. Reorganizacijom prostora i proširenjem vrtića stvorena je nova prostorija tako da vrtić sada ima mogućnost formiranja 3 vrtićke skupine umjesto dosadašnjih dvije. Ulaganje u temeljnu obnovu zgrade stvoreno je novo moderno okruženje za odrastanje naše djece, a nakon što slijedeće godine u sklopu Energetske obnove zgrade škole bude ugrađena nova energetska ovojnica te promijenjena sva vanjska stolarija Kumrovečki vrtić će biti jedan od najnovijih i najbolje uređenih vrtića u Županiji. Radove na rekonstrukciji i proširenju je izvodila tvrtka MDK iz Velikog Trgovišća, a ukupna vrijednost radova i projektne dokumentacije iznosi 700.000 kuna.

Rekonstrukcija javne rasvjete naselja Kumrovec
Nakon više desetljeća mreža javna rasvjeta naselja Kumrovec doživjela je istek svojih resursa. Unazad više godina javna rasvjeta naselja Kumrovec učestalim kvarovima predstavljala je veliki financijski teret za Općinski proračun. Učestali kvarovi naposljetku su rezultirali potpunim kolapsom cjelokupne mreže te je donesena odluka da se neće ne će investirati u skupe popravke već se je krenulo sa izgradnjom nove mreže. Iskopano je više od 1100 metra rova te položena nova kabelska instalacija u zaštitne cijevi radi lakšeg popravka u budućnosti, na novoj mreži je izgrađena gromobranska instalacija, izgrađeni su novi temelji te je u tijeku montaža kandelabera i novih LED rasvjetnih tijela. Kroz 10 dana očekuje se puštanje u rad nove mreže javne rasvjete naselja Kumrovec. Radove na rekonstrukciji provodi tvrtka Solar Zagorje iz Oroslavja, a procijenjena vrijednost rekonstrukcije je 380.000 kuna

Sanacija klizišta Razvor Vrhi 2
U tijeku je sanacija najvećeg klizišta na općinskim nerazvrstanim cestama u našoj Općini, klizišta Razvor Vrhi 2. Klizište je već jednom djelomično sanirano no nije postignuta stabilnost terena te se pristupilo opsežnoj sanaciji klizišta izgradnjom gravitacijskog potpornog zida dubine više od 5 metara i dužine 20 metara. Trup ceste zahvaćene klizanjem terena je iskopan do dubine od 2 metra te je zemljani materijal zamijenjen drenažnim kamenom radi sprečavanja aktiviranja nove klizne plohe. Uz izgrađeni potporni zid izgrađen je sustav oborinske odvodnje sa taložnom jamom te zacjeljenjem koje odvodi oborinske vode dalje od saniranog dijela prometnice. Preostaju još završni radovi na nosivom sloju prometnice te asfaltiranje prometnice u zoni klizišta. Radove na sanaciji klizišta izvodi tvrtka Jedinstvo Krapina, a procijenjene vrijednosti su 260.000 kuna.

S kapitalnim projektima u 2018. još nismo gotovi, predstoji još postavljanje javne rasvjete u dijelu naselja Ravno Brezje i Risvica-Gmajna, Općinskim sredstvima pristupilo se je izvanrednoj sanaciji klizišta Razvor – Igrić te sanaciji najviše oštećenih dijelova prometnice Razvor Vrhi: Nadamo finaliziranju javne nabave i nabavke spremnika za odvojeno prikupljanje otpada do kraja godine gdje su sredstva osigurana u Općinskom Proračunu i sufinanciranjem Fonda za zaštitu okoliša i energetske učinkovitosti, a zajedničku javnu nabavu za sve Jedinice lokalne samouprave provodi Fond
Naposljetku najveći i najznačajniji projekt; Rekonstrukcija Nerazvrstane ceste Lončarov Put – Donji Škrnik je pred početkom te se kroz tjedan dana očekuje početak radova. U narednih 12 mjeseci rekonstruirati će se i proširiti 3850 metra općinske nerazvrstane ceste, a vrijednost radova i usluga stručnog nadzora iznosi 6.789,486,31 kunu financirano iz programa Ruralnog razvoja RH pomjere 7.2.2.