Skip to content Skip to main navigation Skip to footer

ODLUKA o dodjeli financijske pomoći studentima za akademsku godinu 2018./2019.

STIPENDIJE-FINAL

Načelnik općine donio je odluku o financijskoj pomoći redovnim i izvanrednim studentima za akademsku godinu 2018./2019. Iznos financijske pomoći iznosi 400 kuna mjesečno, a isplaćuje se od listopada 2018. do lipnja 2019. godine.
Pravo na financijsku pomoć mogu ostvariti svi studenti koji ispunjavaju uvijete opisane u članku 2. odluke te koji dostave podatke do 30.10.2018. u Jedinstveni upravni odjel Općine Kumrovec.

ODLUKA o dodjeli fin. pomoći studentima 2019.
Obrazac zahtjeva za financijsku potporu – OBR-STU1