Skip to content Skip to main navigation Skip to footer

Javni poziv za podnošenje zahtjeva za kupnju stana iz Programa društveno poticane stanogradnje na području Općine Kumrovec radi utvrđivanja liste reda prvenstva

Zahtjev za kupnju stana, s traženom dokumentacijom u prilogu, dostavlja se u zatvorenoj omotnici isključivo poštom zaključno sa 21.12.2020. godine, naslovljeno na adresu:

Općina Kumrovec, ulica Josipa Broza 12, 49295 Kumrovec uz naznaku: „Ime, prezime i adresa – Zahtjev za kupnju stana po Programu POS – NE OTVARAJ“

Pravodobno pristiglim smatrati će se zahtjevi za kupnju stana odnosno preporučene pošiljke s poštanskim štambiljem zaključno s navedenim datumom.