Skip to content Skip to main navigation Skip to footer

Natječaj za dodjelu javnih priznanja Općine Kumrovec povodom Dana Općine – 2020.

Javna priznanja općine Kumrovec su:

  1. Počasni građanin Općine Kumrovec,
  2. Nagrada za životno djelo fizičkoj i/ili pravnoj osobi,
  3. Plaketa za iznimna postignuća i doprinos Općini Kumrovec,
  4. Priznanje fizičkim i pravnim osobama,
  5. Zahvalnice fizičkim i pravnim osobama

Javna priznanja dodjeljuju se za postignuća i doprinos od osobitog značenja za razvitak i ugled Općine Kumrovec, a osobito za naročite uspjehe u unapređivanju gospodarstva, znanosti, kulture, zaštite i unapređenja okoliša, sporta, tehničke kulture, zdravstva i drugih javnih djelatnosti, te za poticanje aktivnosti koje su tome usmjerene.

Prijedlog za javna priznanja može dostaviti pravna ili fizička osoba ili grupa građana.
Prijedlog mora biti u pismenoj formi i sadržavati:

  • Prezime i ime osobe ili organizacije koja se predlaže za dodjelu javnog priznanja,
  • za koje se javno priznanje predlaže osoba ili organizacija
  • kraći opis zašto se pojedinac ili organizacija predlažu za dodjelu javnog priznanja.

Rok za dostavu prijedloga za dodjelu javnih priznanja je do 19.11.2020. godine. Prijedlozi se dostavljaju u zatvorenoj omotnici na adresu:
Općina Kumrovec –
(za dodjelu priznanja)
Ulica Josipa Broza 12, 49 295 Kumrovec.