Skip to content Skip to main navigation Skip to footer

Javni poziv za dodjelu studentskih stipendija za akademsku godinu 2022.-2023.

Pravo na studentsku stipendiju imaju svi redovni i izvanredni studenti koji prvi put upisuju prvu godinu i svaku slijedeću godinu preddiplomskog, diplomskog i integriranog preddiplomskog i diplomskog sveučilišnog studija te preddiplomskog stručnog i specijalističkog diplomskog stručnog studija, a koji ispunjavaju sljedeće uvjete:

  • da student ima prebivalište na području Općine Kumrovec,
  • da ima status redovnog ili izvanrednog studenta,
  • da student ne prima stipendiju po drugoj osnovi iz privatnog, gradskog, županijskog ili državnog proračuna.

Na javni poziv za dodjelu stipendije ne mogu se prijaviti studenti:

  • koji upisuju ponovno istu godinu studija,
  • koji imaju upisano mirovanje obveza studenata u akademskoj godini za koju je raspisan javni poziv,
  • student koji prima stipendiju po drugoj osnovi iz privatnog,  gradskog, županijskog ili državnog proračuna.

Iznos stipendije studentima iznosi 400,00 kuna mjesečno, a isplaćuje se na bankovni račun studenta korisnika.

Rok za dostavu prijava na javni poziv je 30 dana od dana objave javnog poziva, zaključno sa 15.12.2022. godine

U prilogu ove objave nalazi se Javni poziv za dodjelu studentskih stipendija te prilozi javnom pozivu.