Skip to content Skip to main navigation Skip to footer

Javni poziv za dodjelu učeničkih stipendija za akademsku godinu 2022.-2023.

Pravo na učeničku stipendiju imaju redovni učenici od I. do IV. razreda srednje škole, a koji ispunjavaju sljedeće uvjete:

 • da učenik ima prebivalište na području Općine Kumrovec
 • da imaju status redovnog učenika srednje škole
 • da učenik ne prima stipendiju po drugoj osnovi iz gradskog, županijskog ili državnog proračuna
 • na temelju školskog uspjeha; učenici od I. do IV. razreda srednje škole koji su u prethodne dvije školske godine (uključujući VII. i VIII. razred osnovne škole za učenike I. razreda srednje škole) ostvarili uspjeh u visini prosječne ocjene 4,50 i više.
 • na temelju socijalnog statusa; učenici od I. do IV. razreda srednje škole koji pravo ostvaruju na temelju socijalnog statusa moraju ostvariti minimalno 9 bodova po kriterijima kako slijedi;
  • Učenici iz obitelji koji su korisnici zajamčene minimalne naknade – 9 bodova
  • Učenici kategorizirani kao osobe s invaliditetom – 7 bodova
  • Učenici bez jednog ili bez oba roditelja – 7
  • Učenici iz obitelji sa četvero i više djece – 7
  • Učenici iz obitelji koji su korisnici jednokratnih pomoći – 2 bodova

Za izračun bodova moguće je zbrajati dva ili više kriterija

 • Iznimno; učenik koji ne ispunjava uvjet školskog uspjeha, a u prethodne dvije školske godine ostvario je uspjeh u visini prosječne ocjene od 4.00 – 4.50, a ostvario je značajan sportski ili drugi uspjeh u izvan školskim aktivnostima na državnoj ili županijskoj razini kako slijedi;
  • 1.,2. ili 3. mjesto na državnom ili županijskom natjecanju iz ekipnog ili pojedinačnog sporta, glazbenog ili umjetničkog natjecanja ili drugog natjecanja iz znanja

Na javni poziv za dodjelu učeničke stipendije ne mogu se prijaviti učenici:

 • koji upisuju ponovno isti razred srednje škole
 • koji primaju stipendiju po drugoj osnovi iz gradskog, županijskog ili državnog proračuna

Rok za dostavu prijava na javni poziv je 15 dana od dana objave javnog poziva zaključno sa 01.12.2022.