Skip to content Skip to main navigation Skip to footer

11. Sjednica Općinskog vijeća Općine Kumrovec – 16.11.2018.

2. Razmatranje i donošenje Suglasnosti na sadržaj godišnjeg programa rada DV Jaglac za 2018-2019 godinu

3. Razmatranje i donošenje Suglasnosti na sadržaj financijskog plana DV Jaglac za 2019. godinu sa projekcijama za 2020. i 2021. godinu

4. Razmatranje i usvajanje Odluke o mjerama za sprečavanje nepropisnog odbacivanja otpada i mjerama za uklanjanje odbačenog otpada

5. Razmatranje i donošenje Izmjene i dopune Odluke o ustupanju dijela poslovnog udjela u trgovačkom društvu Zelenjak d.o.o.

6. Razmatranje i donošenje odluke o davanju suglasnosti za dugoročno kreditno zaduženje Zagorskom vodovodu d.o.o.

7. Razmatranje i donošenje Odluke za davanje suglasnosti za provedbu ulaganja

dnevni red