Skip to content Skip to main navigation Skip to footer

Predstavljanje projekta FRISCO 2.1. – Prekogranično usklađeno slovensko-hrvatsko smanjenje rizika od poplava 2.1 – građevinska mjera brana Vonarje

frisco 2.1 logo
Pozivamo vas na predstavljanje projekta FRISCO 2.1. (Prekogranično usklađeno slovensko-hrvatsko smanjenje rizika od poplava 2.1 – građevinska mjera brana Vonarje) koje će se održati u: ¸

subotu, 15.12.2018.
ispred hostela Kumrovec od 15:00 do 17:00 sati.

Riječ je o projektu koji se provodi u okviru programa suradnje INTERREG V-A Slovenija – Hrvatska a čija ukupna vrijednost projekta iznosi 1.678.525 eura. Provedbom planiranih aktivnosti projekta FRISCO 2.1 kroz realizaciju građevinskih mjera i zahvata te modernizaciju i nadgradnju brane Vonarje, osigurat će se zadržavanje visokih voda rijeke Sutle i zaštititi nizvodna naselja od poplava.
Predstavljanje će biti organizirano u sklopu prigodne ponude lokalnih OPG-ova te pozivamo sve mještane i posjetiteljima Kumrovca a ponajviše one koji žele doznati više o budućim aktivnostima obrane od poplava doline rijeke Sutle da nam se pridruže.
Istoga dana biti će organizirano i paljenje treće adventske svijeće na vijencu na zdencu „Mladosti radosti”.