Skip to content Skip to main navigation Skip to footer

Odluka o dodjeli financijske potpore/pomoći studentima 2018./2019.

STIPENDIJE-FINAL

U PRILOGU SE NALAZI ODLUKA SA IMENIMA STUDENATA KOJI SU OSTVARILI PRAVO NA FIN. POTPORU/POMOĆ
PRVA TROMJESEĆNA POMOĆ U IZNOSU ID 1200,00 KUNA JE ISPLAĆENA U PROSINCU

Odluka o dodjeli financijske pomoći studentima 2018-2019 – za objavu