Skip to content Skip to main navigation Skip to footer

Započinje sanacija klizišta na nerazvrstanoj cesti u Razvoru

razvor-2-e1536130157665
Po okončanom postupku jednostavne nabave zaključen je ugovor sa tvrtkom JEDINSTVO KRAPINA d.o.o. o radovima na sanaciji klizišta i okolnog terena Razvor Vrhi 2. Klizište uz općinsku nerazvrstanu cestu u naselju Razvor biti će sanirano izgradnjom potpornog zida, okolni teren sanirati će se izgradnjom kanala oborinske odvodnje za odvodnju voda od klizišta, a sama prometnica u zoni klizišta biti će nanovo asfaltirana. Ugovorena vrijednost radova na sanaciji klizišta i okolnog terena je 247.880,00 kuna. Rok završetka radova je 30 dana što znači da bi do kraja listopada ove godine klizište, okolni teren i prometnica trebali biti sanirani. Klizište koje je predmet sanacije je jedno od najvećih klizišta koje ugrožava sigurno prometovanje stanovnicima naselja Razvor. Klizište je 2015. i 2016. u dva navrata privremeno sanirano no nije postignuta stabilnost kliznog terena te je bilo prijeko potrebno pristupiti ovakvoj cjelokupnoj sanaciji kako bi se osiguralo sigurno odvijanje prometa. Tijekom Izvođenja radova moguće je privremeno zatvaranje za promet općinske nerazvrstane ceste Razvor Vrhi te slijedom toga molimo stanovnike tog dijela naselja Razvor za pojačan oprez i strpljenje te da koriste obilazni pravac Gornji-Škrnik – Donji-Škrnik.
“Ovaj Projekt je proveden uz financijski doprinos Ministarstva graditeljstva i prostornog uređenja.”
ministarstvo-graditeljstva-prostornog-uredjenja_0

prilog 1-1
prilog 3-1