Skip to content Skip to main navigation Skip to footer

Započinje rekonstrukcija javne rasvjete naselja Kumrovec

javna rasvjeta Kumrovec
Po završenom postupku Jednostavne nabave zaključen je ugovor o rekonstrukciji javne rasvjete naselja Kumrovec sa tvrtkom SOLAR ZAGORJE d.o.o. iz Oroslavja. Vrijednost ugovorenih radova je 368.580,00 kuna plus trošak stručnog nadzora rekonstrukcije od 7.000,00 kuna koji će provoditi URED ovlaštenog inženjera elektrotehnike-Krapina vl. Darko Petrović. Ugraditi će se nova LED rasvjetna, tj. svjetiljke koje su izrađivane po narudžbi za ovaj projekt, da obasjavaju cestovnu površinu, a ne privatne objekte i dvorišta. Zamijeniti će se ukupno 32 rasvjetna tijela sa novom LED rasvjetom, zamijeniti će se 12 kandelabera u ul. Josipa Broza, stari temelji će se iskopati i ugraditi će se 18 novih temelja za kandelabere, ugraditi će se sve nove razdjelnice, te električna instalacija kandelabera, zamijeniti će se sva podzemna kabelska instalacija, te gromobranska instalacija, a novi kablovi položiti će se u zaštitne cijevi radi duljeg vijeka trajanja, lakšeg održavanja, zaštite kabela te radi zamjene kabela u budućnosti. Naime postojeći kabel nije zaštićen što onemogućava njegovo mijenjanje i popravljanje bez iskopa novog rova. Ugradnjom novog kabela u zaštitne cijevi buduća zamjena podzemne instalacije moći će se vršiti bez potrebe za prokopom cijele trase javne rasvjete. Ukupno će se iskopati 1050 metara novoga rova za polaganje podzemnog kabla, zaštitnih cijevi i uzemljenja od kojih je više od 80 metara prekopa preko prometnica i prilaza. Svi prekopi preko prilaza i prometnica će se po zatrpavanju rova nanovo asfaltirati i dovesti u prvotno stanje.
Radovi na rekonstrukciji javne rasvjete početi će u ponedjeljak 17.09. kada je i planirano iskapčanje javne rasvjete cijelog centra Kumrovca. Javna rasvjeta cijelog naselja Kumrovec biti će izvan funkcije sve do završetka radova na rekonstrukciji, a planirani završetak radova je 15.10.2018.
Ujedno obavještavamo stanovnike naselja Kumrovec kao i cijele Općine i naše posjetitelje da je u tijeku radova moguće privremeno zatvaranje za promet pojedinih dijelova ulica Josipa Broza i ul. Antuna Mihanovića radi izvođenja radova na iskopu i rušenju stabala.

mrrfeu
“Ovaj Projekt je proveden uz financijski doprinos Ministarstva regionalnoga razvoja i fondova Europske unije.”