Skip to content Skip to main navigation Skip to footer

UDRUGA “INICIJATIVA ZA RAZVOJ OPĆINE KUMROVEC”

Udruga “Inicijativa za razvoj Općine Kumrovec” inicirala je raspravu na Općinskom vijeću i donošenje nove odluke o visini komunalnog doprinosa za stanovnike naše Općine.

Na njihovu inicijativu razgovarali su sa mještanima, vezano za legalizaciju objekata, te saznanjima da je isti znatno veći od prosjeka susjednih općina i gradova u Hrvatskom zagorju (Klanjec, Pregrada, Zlatar, Donja Stubica i dr.)

Njihov prijedlog je da se stanovnicima naše Općine izađe u susret, uzimajući u obzir tešku gospodarsku situaciju, na način da se visina komunalnog doprinosa dovede na prosjek susjednih općina i gradova. Udruga “Inicijativa za razvoj Općine Kumrovec” smatra da bi se na taj način, Općina Kumrovec pokazala kao vjerodostojan predstavnik građana, te da bi došla brže do financijskih sredstava, nužnih za razvoj Općine.