Skip to content Skip to main navigation Skip to footer

Udruga „INICIJATIVA ZA RAZVOJ OPĆINE KUMROVEC“

Udruga je osnovana na kraju 2012. godine sa zadaćom da pomogne općem razvoju Općine Kumrovec i posebno stavljanju u funkciju sada nekorištenih objekata u Kumrovcu. Djeluje kao strogo nadstranačka, a članovi Udruge mogu biti svi punoljetni građani RH, kao i punoljetni strani državljani. Glavni kriterij po kojemu Udruga vrednuje projekte, kojima se navedeni objekti žele staviti u funkciju, isključivo je razina vrijednosti projekata, što znači da će se preferirati projekti od veće koristi za Republiku Hrvatsku, a ne samo za lokalnu ili regionalnu razinu.

Udruga poziva sve prijatelje Kumrovca koji žele postati članovi Udruge da se jave u Udrugu radi članske iskaznice. Godišnja članarina je 50,00 kn.

Udruga poziva prijatelje Kumrovca i Hrvatskog zagorja, koji drže da bi se svojim angažmanom mogli pomoći, bilo vezano za promjenu ideja kako najbolje iskoristiti objekte u Kumrovcu, bilo da mogu pomoći svojim stručnim angažmanom, lobiranjem ili na neki drugi način, da nas kontaktiraju.

Udruga poziva informatičare koji mogu pomoći Udruzi oko formiranja WEB stranice da nas kontaktiraju. Bit ćemo im zahvalni na pomoći i dostaviti člansku iskaznicu.

Kontakt:

Tel./Fax: 049/ 553 112

E-mail: info@hostel-kumrovec.hr , ihrastov@gmail.com