Skip to content Skip to main navigation Skip to footer

Sanacija vodotoka “Vučjeg potoka” u naselju Risvica

Započeta je sanacija vodotoka “Vučjeg potoka” u naselju Risvica kod kućnog broja 93 u svrhu zaštite stambenih objekata od plavljenja. Pri elementarnoj nepogodi 25.06.2016. djelomično su poplavljene obiteljske kuće Škvorc Tomislava i Bat Vladimira, djelomićno zbog izljeva vode iz potoka koji se nalazi u neposrednoj blizini navedenih obiteljskih kuća. Hrvatske Vode u suradnji sa Općinom Kumrovec pristupile su rješavanju problema plavljenja navedenih objekata. Odvodni kanal u neposrednoj blizini kuća proširiti će se i zacijeviti cijevnim propustima adekvatnog profila koji će vodu odvoditi na novi odvodni kanal uz D205. Trošak sanacije snose Hrvatske vode i Općina Kumrovec. Zbog izvođenja radova nerazvrstana cesta Risvica-Hlaban (Bat) biti će privremeno zatvorena za promet. Obilazni pravac je Ravno Brezje-Risvica (bazeni).