Skip to content Skip to main navigation Skip to footer

Rekonstukcija djela nogostupa u ulici Sv. Roka

Uslijed elementarne nepogogode koja je 25.06.2016. pogodila područje Općine Kumrovec, djelovanjem podzemnih voda došlo je do značajnog ulegnuća nogostupa u ulici sv. Roka neposredno prije prilaza groblju u Kumrovcu. Ulegnuće u dužini 20 metara sanirano je u cijelosti kako bi se spriječilo daljnje oštećivanje nogostupa i prometnice.