Skip to content Skip to main navigation Skip to footer

REVIZIJA OBVEZNIKA KOMUNALNE NAKNADE NA PODRUČJU OPĆINE KUMROVEC

REVIZIJA

Obavještavaju se vlasnici odnosno korisnici stambenog i poslovnog prostora na području Općine Kumrovec da će djelatnici Jedinstvenog upravnog odjela Općine Kumrovec započeti sa terenskom izmjerom u cilju prikupljanja podataka o površini, katnosti, namjeni i vlasnicima svih stambenih i poslovnih objekata na području Općine Kumrovec.

Postupak revizije obveznika plaćanja komunalne naknade provesti na način da se izvrši provjera zaduženosti obveznika po nekretninama – naselje po naselje, odnosno za pravne osobe – abecednim redom za sva trgovačka društva i obrte.

Mjerenjem objekata na terenu vršiti će se provjera obračunatih površina nekretnina (m²), katnost objekta i namjena, a sve radi utvrđivanja površine stambenih, poslovnih i garažnih objekata, te osnovnih matičnih podataka obveznika komunalne naknade (adresa za dostavu uplatnice i OIB).

Prikupljeni podaci koristiti će se za izradu baze prostornih podataka i baze podataka o obveznicima plaćanja komunalne naknade.

OBAVJEST-REVIZIJA KOMUNALNE NAKNADE

ODLUKA – REVIZIJA KOMUNALNE NAKNADE