Skip to content Skip to main navigation Skip to footer

Regulacija potoka i kanala oborinske odvodnje u Općini Kumrovec

Nevrijeme koje je zahvatilo Općinu Kumrovec 25.06.2016.,a rezultiralo je plavljenjem više stambenih i gospodarskih objekata kao i cijelog užeg centra Kumrovca pokazalo je određene nedostatke sustava oborinske odvodnje u Općini Kumrovec. Iako je količina oborina koja je pala bila mnogo veća nego što je mogućnost protoka sustava oborinske odvodnje, Općina Kumrovec u suradnji sa partnerima, Hrvatskim vodama dogovorila je čišćenje i reguliranje nekoliko ključnih dijelova sustava odvodnje oborinskih voda kako bi se u budućnosti spriječilo slično plavljenje gospodarskih, stambenih i poslovnih objekata na području Općine.
Do sada izvršena je regulacija dijela potoka Razvor od “Stare doli” preko ceste D229 Razvor-Zagorska Sela pa sve do bare u Razvoru. U sklopu sanacije potoka Razvor izgrađen je novi propust i makadamski mosta u Razvoru.
Saniran je i potok Škrnik. Na potezu uz Mlinsku cestu u naselju Kumrovec strojno je očišćeno visoko raslinje dok je sam potok očišćen od mulja. Također u naselju Kumrovec reguliran je i produbljen kanal oborinske odvodnje i očišćene odvodne rešetke ispod državne ceste D205 uz staro igralište prema rijeci Sutli.
U naselju Kumrovec također su produbljeni odvodni kanali ispod državne ceste D205, uz Turističko informativni centar Kumrovec i centralno parkiralište, dok je potok Kladnik očišćen od niskog raslinja te djelomično u dužini cca. 300 metara očišćen i produbljen.
Radovi na sanaciji i poboljšanju sustava oborinske odvodnje u Općini Kumrovec idu i dalje. U planu je sanacije mosta u naselju Kladnik ispod Političke škole kako bi se povećala protočnost potoka Kladnik u tom dijelu te je u naselju Risvica predviđeno prekopavanje Općinske nerazvrstane ceste i ugradnja novih većih propusta koji će vodu usmjeravati na novoizgrađeni kanal oborinske odvodnje uz D205 koji je Općina Kumrovec izgradila 2015. godine sa ciljem preusmjeravanja vode iz tzv. “Vučjeg potoka” dalje od obiteljskih kuća, a koji se je pokazao iznimno efikasan.
U suradnji sa Hrvatskim cestama radi se na izradi idejnog rješenja koje će uključivati izgradnju nove odvodne rešetke preko općinske nerazvrstane ceste koja ide naseljem Risvica kroz dio naselja tzv. Gmajna kako bi se spriječilo plavljenje obiteljskih kuća uz D205 koje se događa zbog velike količine vode koja se zadrži na državnoj cesti D205 te se izljeva na općinsku nerazvrstanu cestu.