Skip to content Skip to main navigation Skip to footer

Radovi na sanaciji oborinske odvodnje bravarske radionice Metal M.B.

Prošlog tjedna privedeni su kraju radovi na sanaciji oborinske odvodnje poslovno proizvodne zgrade u naselju Risvica, Bravarske radionice tvrtke Metal M.B. d.o.o. u vlasništvu Branimira Lovrečkog. Radove na sanaciji oborinske odvodnje zajednički su financirali Općina Kumrovec i gospodin Lovrečki. Krajem 2015. godine bravarsku radionicu zajedno sa pomoćnim zgradama, nakon što se više godina u zgradi nije obavljala poslovna djelatnost, kupio je gospodin Lovreški koji je u međuvremenu djelomično obnovio poslovnu zgradu i pokrenuo proizvodnju. Budući da se objekt nalazi na području gdje se oborinske vode s okolnih parcela slijevaju na sam objekt, radove na odvodnji oborinskih voda započeo je gospodin Lovrečki s ciljem osiguranja objekta od poplava, a Općina Kumrovec je odlučila sukladno mogućnostima Općinskog proračuna pripomoći s ciljem rješavanja problema oborinske odvodnje ne samo poslovno proizvodne zgrade već i okolnih objekata. Izgradnjom sustava oborinske odvodnje uvelike se je osigurao poslovni objekt od poplava, uključujući i nekoliko okolnih stambenih i gospodarskih objekata. Oborinska odvodnja je riješena izgradnjom betonskih kanalica i čišćenjem i produbljenjem postojećih otvorenih kanala oborinske odvodnje te spojena u novoizgrađenu podzemnu odvodnju oborinskih voda državne ceste D205, budući da rekonstrukcijom državne ceste otvoreni kanali oborinske odvodnje uz cestu u tom dijelu naselja više ne postoje.