Skip to content Skip to main navigation Skip to footer

Rad Pravne klinike

Poštovani/a,

obaviještavamo Vas kako će se u 2014. godini nastaviti rad Pravne klinike na području Krapinsko – zagorske županije.

Pravna klinika je jedinica Pravnog fakulteta u okviru koje studenti pružaju besplatnu pravnu pomoć građanima kojima je ona potrebna. Klinika pruža pravne savjete, pomažući korisnicima da se snađu u pravnim problemima s kojima se suočavaju. Pravna klinika uspostavila je suradnju sa srodnim organizacijama civilnog društva u okviru kojih studenti provode dio svoga kliničkog obrazovanja i pritom pružaju pravnu pomoć obespravljenim članovima društva sukladno Zakonu o besplatnoj pravnoj pomoći.

Nažalost, glede opće poznate situacije u državi, a tako i u Pravnoj klinici, u 2014. godini ne postoji mogućnost proširenja rada Pravne klinike za područje KZŽ. Kako bi ipak omogućili što većem broju ljudi korištenje ove hvalevrijedne pomoći Udruga osoba s invaliditetom KZŽ i Pravna klinika, pri Sveučilištu u Zagrebu, Pravni fakultet Zagreb, sklopili su Sporazum o suradnji.

Sporazumom o suradnji utvrđena su međusobna prava i obveze sporazumnih strana. Sporazumom Udruga osoba s invaliditetom KZŽ postala je koordinator za sve udruge osoba s invaliditetom na području naše županije. Samim time u našim prostorima mogu se pružiti usluge Pravne klinike za sve osobe s invaliditetom s područja županije, članove svih udruga, te za sve ostale zainteresirane strane.

Idući termin rada Pravne klinike u 2014. godini je u utorak, 14.01.2014. godine od 10,00 do 12,00 sati, u Zlataru, Park hrvatske mladeži 2.

Pozivaju se svi zainteresirani da obavijeste svoje članove, kao i sve osobe s invaliditetom da se jave u Udrugu.

Broj telefona Udruge: 049/ 467-696, e-mail: uoikzz@email.t-com.hr