Skip to content Skip to main navigation Skip to footer

Proglašenje elementarne nepogode

Župan Krapinsko-zagorske županije proglasio je elementarnu nepogodu na području cijele Krapinsko-zagorske županije uzrokovanu mrazom u noći 25. na 26. travnja 2016.

Prijavu štete moguće je izvršiti u uredu Općine Kumrovec zaključno sa petkom 06. svibnja 2016. godine do 15:00 sati.

Pri prijavi štete obavezno je priložiti presliku posjedovnog lista.

Odluka o proglašenju elementarne nepogode