Skip to content Skip to main navigation Skip to footer

OBAVIJEST – prijava štete od mraza i snijega

eclamat3323

Obavještavaju se vinogradari i drugi poljoprivrednici koji su imali značajniju štetu od mraza i snijega na svojim nasadima da izvrše prijavu u Općini Kumrovec putem priloženog obrasca EN-P te prilože svu potrebnu dokumnetaciju navedenu u obrascu.

Ukoliko na cijelom području Općine ukupna šteta na poljoprivrednim kulturama pređe prag na temelju kojeg se proglašava elementarna nepogoda sukladno Zakonu o zaštiti od elementarnih nepogoda (NN br. 73/97, 174/04) steći će se preduvjeti za naknadu dijela štete.

NAPOMENA
– u obracsu EN-P polje “ukupan iznos procjenjene štete” ostaviti prazno, popunjava povjerenstvo za procjenu štete

– Posjedovni listovi mogu biti neslužbene kopije s internet stranica katastra

– Zahtjevi se zaprimaju zaključno sa petkom 06.05.2016. do 15:00 sati

– Poljoprivrednici koji nemaju prijavljeno zemljište u sustavu poticaja Agencije za plaćanje u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju, pri podnošenju prijave štete na poleđini obrasca neka to napomenu i tako popunji obrazac predaju u Općinu Kumrovec

Prilozi:

OBRAZAC EN-P