Skip to content Skip to main navigation Skip to footer

Prijedlozi za iniciranje izrade izmjena i dopuna Prostornog plana

Obavještavamo javnost da Općina Kumrovec ima namjeru pokrenuti postupak za izradu i donošenje izmjena i dopuna prostornog plana, te stoga tijekom srpnja 2023. godine zaprima prijedloge/inicijative u svrhu utvrđivanja osnovanosti pokretanja postupka za izradu i donošenje izmjena i dopuna prostornog plana.

Postupak izrade prostornog plana propisan je Zakonom o prostornom uređenju („Narodne novine“ broj 153/13, 65/17, 114/18, 39/19, 98/19. 67/23 – dalje u tekstu: Zakon).

Člankom 86. Zakona određeno je da izrada prostornog plana započinje na temelju odluke o izradi prostornog plana. Odluku o izradi Prostornog plana Općine Kumrovec donosi Općinsko vijeće Općine Kumrovec, a ista se objavljuje u Službenom glasniku Krapinsko-zagorske županije.

Prostorni plan uređenja Općine Kumrovec je prostorni plan lokalne razine, slijedom čega se može mijenjati i dopunjavati, te izradu njegovih izmjena i dopuna može inicirati svatko sukladno odredbama članka 85. Zakona.

Slijedom navedenog podnesci fizičkih ili pravnih osoba koji se odnose na promjenu planske namjene određene katastarske čestice, evidentirat će se kao prijedlog/inicijativa za stručnu analizu zaprimljenih inicijativa u svrhu utvrđivanja osnovanosti pokretanja postupka za izradu i donošenje prostornog plana, odnosno njegovih izmjena i dopuna.

Prijedlog/inicijativa za izmjenu Prostornog plana uređenja Općine Kumrovec podnosi se Jedinstvenom upravnom odjelu Općine Kumrovec, putem e-maila opcina@kumrovec.hr ili poštom na adresu Općina Kumrovec, ul. Josipa Broza 12, 49295 Kumrovec zaključno sa 04.08.2023. godine.