Skip to content Skip to main navigation Skip to footer

Poziv prijave za financijsku potporu projekata usmjerenih borbi protiv siromaštva i socijalne isključenosti

Ministarstvo socijalne politike i mladih poziva sve zainteresirane organizacije da se sukladno objavljenom Pozivu prijave za financijsku potporu projekata usmjerenih borbi protiv siromaštva i socijalne isključenosti. Opći cilj poziva je smanjenje stope rizika od siromaštva i socijalne isključenosti socijalno osjetljivih skupina. Rok za prijavu je 13. travnja (prioritetno područje 1.) i 27. travnja 2015. (prioritetno područje 2.)

Više na linku:
http://odraz.hr/hr/novosti/natjecaji/financiranje-projekata-udruga-usmjerenih-borbi-protiv-siromastva-i-socijalne-iskljucenosti