Skip to content Skip to main navigation Skip to footer

OBVEZATNE UPUTE BROJ 1 O OBRASCIMA ZA KANDIDIRANJE I PROVEDBU IZBORA ZA VIJEĆE MJESNIH ODBORA

Klasa: 013-03/11-01/02

UrBroj: 2135-05-11-04-1

U Kumrovcu, 07. 11. 2011.

Općinsko izborno povjerenstvo Općine Kumrovec na temelju članka 61. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (Narodne novine br. 33/01 i 60/01), članka 67. Statuta Općine Kumrovec (Službeni glasnik Krapinsko-zagorske županije br. 20/2009.) i članka 1. Odluke o provedbi izbora u mjesnim odborima (Službeni glasnik Krapinsko-zagorske županije br. 23/2011.)

OBVEZATNE UPUTE BROJ 1
O OBRASCIMA ZA KANDIDIRANJE I PROVEDBU IZBORA ZA VIJEĆE MJESNIH ODBORA
1. Kandidiranje i provedba izbora za vijeće mjesnih odbora na području Općine Kumrovec provodit će se uz korištenje odgovarajućih obrazaca i to:

a) OBRAZAC 1. prijedlog liste kandidata za članove vijeća mjesnih odbora;

b) OBRAZAC 2. prijedlog nezavisne liste kandidata za članove vijeća mjesnog odbora;

c) PRILOG UZ OBRAZAC 2. popis birača koji podržavaju nezavisnu listu za izbor vijeća mjesnog odbora;

d) OBRAZAC 3. očitovanje kandidata o prihvaćanju kandidature za člana vijeća mjesnog odbora;

e) OBRAZAC 4. izjava o prihvaćanju dužnosti člana biračkog odbora za provođenje izbora za člana mjesnog odbora;

f) OBRAZAC 4/1 izjava o prihvaćanju dužnosti člana Općinskog izbornog povjerenstva za provođenje izbora za mjesne odbore;

g) OBRAZAC 5. rješenje o imenovanju Općinskog izbornog povjerenstva za provođenje izbora za mjesne odbore;

h) OBRAZAC 6. rješenje o imenovanju biračkog odbora;

i) OBRAZAC 7. rješenje o određivanju biračkih mjesta;

j) OBRAZAC 8. glasački listić za izbore za kandidacijsku listu članova vijeća;

k) OBRAZAC 9. zapisnik o radu biračkog odbora za kandidacijske liste za izbor članova vijeća mjesnog odbora;

l) OBRAZAC 10. zapisnik o radu Općinskog izbornog povjerenstva o glasovanju za kandidacijske liste za izbor članova vijeća mjesnog odbora;

2. Obrasci iz točke 1. ovih Obvezatnih uputa mogu se dobiti u Jedinstvenom upravnom odjelu Općine Kumrovec, Josipa Broza 12.

3. Ove Obvezatne upute objavit će se na oglasnoj ploči Općine Kumrovec

 

OPĆINSKO IZBORNO POVJERENSTVO