Skip to content Skip to main navigation Skip to footer

Neadekvatno odlaganje otpada na Zelenom otoku

Zadnjih nekoliko mjeseci primijetili smo sve veći nered oko „zelenog otoka“ u Kumrovcu.  Ovim putem apeliramo na mještane koji odlažu otpad na zelenom otoku u Kumrovcu da otpad sortiraju i odlažu u tipizirane posude i kontejnere za otpad odnosno u posude za miješani komunalni otpad, posude za papir, posude za plastiku i posude za staklo, a ne oko njih kako se ne bi stvarali divlji deponiji. Skrećemo i pozornost da ukoliko su posude pune da je zabranjeno odlaganje otpada izvan posuda kao i prebiranje po otpadu i odnošenje otpada ili dijelova otpada iz posuda za otpad, na način da se pri tome otpad rasipa oko posude za otpad i onečišćuje javna površina. Na zelenom otoku nije dozvoljeno odlagati krupni otpad, žeravicu, vrući pepeo, tekuće i polutekuće tvari, građevinski materijal ili građevinski otpad, leševe životinja, električne baterije i električnu opremu, akumulatore, auto gume, granje i smeće iz vrta, otpad iz klaonica i mesnica, opasni i tehnološki otpad. Ukoliko posjedujete otpad koji nije dozvoljeno odlagati na zeleni otok isti možete sami odložiti na reciklažno dvorište u sklopu odlagališta otpada Medvedov jarek na adresi Florijan 6, Klanjec, a koje radi:

  • Utorkom od 8 do 14 sati
  • Četvrtkom od 13 do 19 sati
  • Subotom od 9 do 15 sati

na kojem se može odložiti sortirani reciklabilni otpad uz predočenje identifikacijske isprave te zadnje plaćene uplatnice za uslugu odvoza otpada.

Također svaki korisnik javne usluge odvoza otpada ima pravo na jedan odvoz glomaznog otpada iz kućanstva godišnje maksimalno do 3 m³. U terminu sakupljanja glomaznog otpada na obračunskom mjestu korisnik može predati i elektronički otpad, odjeću i gume. Stoga smatramo kako nema potrebe da se zeleni otok gomila otpadom jer je svakom korisniku javne usluge odvoza otpada na kućnom pragu omogućeno da na pravilan način odlaže otpad. Odvoz otpada za područje općine Kumrovec obavlja komunalno poduzeće Zelenjak d.o.o. iz Klanjca, a više detalja o odvozu otpada možete saznati na slijedećoj poveznici

Ukoliko se i nadalje otpad neće odlagati i sortirati u posude sukladno njihovim namjenama i obavijesti koja se nalazi na samom ulazu u zeleni otok  biti ćemo primorani kazniti novčanom kaznom svakoga tko će postupiti suprotno navedenome sukladno Odluci o komunalnom redu.

Još jednom apeliramo na sve da budemo ekološki osviješteni i da čuvamo zajedno naš okoliš.