Skip to content Skip to main navigation Skip to footer

NATJEČAJ ZA JAVNA PRIZNANJA 2019. GODINE

Javna priznanja općine Kumrovec su:

  1. Počasni građanin Općine Kumrovec,
  2. Nagrada za životno djelo fizičkoj i/ili pravnoj osobi,
  3. Plaketa za iznimna postignuća i doprinos Općini Kumrovec,
  4. Priznanje fizičkim i pravnim osobama,
  5. Zahvalnice fizičkim i pravnim osobama.

Dodjela javnih priznanja provodi se na svečanosti uz obilježavanje Dana Općine Kumrovec, 24. studenog.

Javna priznanja dodjeljuju se za postignuća i doprinos od osobitog značenja  za razvitak i ugled Općine Kumrovec, a osobito za naročite uspjehe u unapređivanju gospodarstva, znanosti, kulture, zaštite i unapređenja okoliša, sporta, tehničke kulture, zdravstva i drugih javnih djelatnosti, te za poticanje aktivnosti koje su tome usmjerene.

Prijedlog za javna priznanja može dostaviti pravna ili fizička osoba ili grupa građana.

Prijedlog mora biti u pismenoj formi i sadržavati:

  • Prezime i ime osobe ili organizacije koja se predlaže za dodjelu javnog priznanja,
  • za koje se javno priznanje predlaže osoba ili organizacija
  • kraći opis zašto se pojedinac ili organizacija predlažu za dodjelu javnog priznanja.

Rok za dostavu prijedloga za dodjelu javnih priznanja je 07.11.2019. Prijedlozi se dostavljaju u zatvorenoj omotnici na adresu:

Općina Kumrovec

(za dodjelu javnih priznanja)

Ul. Josipa Broza 12, 49295 Kumrovec