Skip to content Skip to main navigation Skip to footer

Legalizacija objekata – materijali

Materijale vezane za legalizaciju nezakonito izgrađenih objekata možete podići u uredu Općine Kumrovec.