Skip to content Skip to main navigation Skip to footer

Kumrovčani u Francuskoj

Delegacija Općine Kumrovec, predstavnici kumrovečkih udruga i Glazbena škola Pregrada – podružnica Kumrovec, prošlog su tjedna posjetili i promovirali Općinu Kumrovec u pobratimljenom gradu Descartesu u Francuskoj.
Bio je to tjedan ispunjen kulturnim programom, radionicama, koncertima glazbene škole, konferencijama, izletima…

Srdačni domaćini

Delegacija je iz Kumrovca na put dugačak 1500 kilometara krenula 9. srpnja, a kada su stigli u Descartes, dočekali su ih srdačni domaćini i obitelji kod kojih su bili smješteni.
Nedjelja je započela plesom i pjesmom na trgovima grada Descartesa, a glavni su akteri bili Etno udruga Zipka i kumrovečka glazbena škola.
U ponedjeljak su posjetili prahistorijski muzej i arheološko nalazište, u sklopu kojeg je organiziran i seminar na kojem je prezentiran i krapinski pračovjek. Zatim je uslijedila online izložba radova naivnih slikara iz Hlebina.

Iz naše Osnovne škole Josipa Broza Kumrovec ponijeli su dječje radove koji su bili izloženi u prekrasnom parku, punom cvijeća i zelenila u Descartesu, a razmijenili su ih s djecom iz Descartesa.
Gradonačelnik grada Descartesa službeno je u gradskoj upravi primio načelnika Kumrovca Roberta Šplajta i suradnice te delegaciju iz Dransfelda. Načelnik Šplajt je prezentirao projekte Kumrovca, a tim je povodom obilježeno i 20 godine bratimljenja. Cilj je da se uključi i Dransfeld kako bi se Kumrovec, Descartes i Dransfeld zajedno oformili kao tri pobratimljena mjesta bogata kulturom i tradicijom u Europi i tako zajednički još lakše provodili razne projekte i za njih ostvarivali financijska sredstva. Uslijedio je koncert glazbenih škola.

Izlet i edukacija

Utorak je bio rezerviran za izlete i edukaciju. Kumrovčani su posjetili veliku farmu krava, s obzirom na to da je Descartes uglavnom poljoprivredno područje, zatim muzej slavnog francuskog slavuja Mado Robina te dvorac i špilje. Članovi Dobrovoljnog vatrogasnog društva Kumrovec posjetili su vatrogasce u Descartesu i razmijenili iskustva.


U srijedu je održana proslava državnog praznika u Francuskoj, Pad Bastille, značajnog događaja Francuske revolucije. U svečanoj paradi sudjelovali su načelnik Šplajt, vatrogasci, glazbena škola i “Zipka”.
Zadnji dan boravka u Francuskoj proveli su u Parizu, gradu svjetla i romantike. (D.L.)