Skip to content Skip to main navigation Skip to footer

Kako postupati nakon tuče

Tuča uz jako nevrijeme na području Općine Kumrovec teško je zahvatila usjeve, travnjake, voćnjake i vinograde.

U pravilu nam najviše pomažu stimulansi rasta, koji su antistresna sredstva i mogu se koristiti za jačanje zahvaćenih biljaka u onim trenucima kada tuča ošteti poljoprivredne biljke. U tu svrhu možemo koristiti biostimulatore rasta koji se često izrađuju od biljaka ili biljnih dijelova, npr. na bazi morskih algi i sadrže korisne minerale i aminokiseline. Pripravci su korisni i u slučajevima drugih stresnih stanja kao npr. stres od vrućine i suše, niske temperature ili utjecaj mraza….

KUKURUZ je u raznim fazama rasta i neki imaju već 5 do 7 listova, a neki su jedva provirili iz zemlje. Kukuruz je vrlo izdržljiva biljka i tamo gdje ima lišća i vrha rasta u cjelini, kukuruz će preživjeti i rasti. Posljedice će zasigurno biti vidljive na smanjenim prinosima. Za usjeve koji su zahvaćeni više od 80% i vršak rasta (vidi srce) odbačen i polomljen, vjerujemo da više neće zarasti, tako da ove ostatke treba malčirati  i pripremiti površinu za sjetva. Nakon toga ponovno sijemo kukuruz iz razreda rane zrelosti (FAO 100 ili 200) ili strništa. Za sjetvu se polje može samo plitko orati ili obraditi kružnom drljačom i samo minimalno gnojiti.

TRAVE su u različitim fazama upotrebe. Neke su livade već pokošene prvi ili drugi put, a neke još stoje na prvoj košnji. Na mjestu prve košnje (s 2-3 pokošene livade) preporučujemo što bržu košnju ili malčiranje trave i gnojenje s 40-60 kg čistog dušika po hektaru (cca. 100 kg/ha UREE ili 200 kg/ ha KAN) pokošenog krmnog travnjaka oštećenog tučom. Međutim, tamo gdje na travnjaku ima još dosta zemlje i druge neprikladne mase, samo ga malčiramo i ova krma nije pogodna za siliranje. Gdje na travi ima puno mulja potrebno je ukloniti anorganske nečistoće (vreće, boce), pokositi površinu i kompostirati masu.

ULJANE BUNDVE su u većini slučajeva dobro razvijene i ukorijenjene te u ranoj fazi razvoja. U slučaju da su rezovi već formirani, a biljke bundeve nisu previše oštećene, često se događa da su biljke bundeve će izrasti. To se posebno često nalazi na grmolikim vrstama tikvica u hortikulturnoj proizvodnji. Samo najoštećenije biljke neće izrasti, zamjenjujemo ih doziranjem slobodnih mjesta ili novim sadnicama.

KRUMPIR je u ovom trenutku u ranoj fazi razvoja, većina ih još nije učvrstila vrstu, pa je uz mjere jačanja i zaštite od bolesti za očekivati ​​da će se oštećeni nasadi krumpira oporaviti i rasti. Preporučamo redovito tretiranje registriranim fungicidima protiv krumpirove plijesni i crne pjegavosti krumpira. Pripazite na duljinu karence i krumpir spremajte tek nakon isteka karence, osobito kod ranih sorti, gdje je moguće ubrati tek tjedan-dva.

Za POVRĆE najprije preporučujemo jačanje oštećenih biljaka, uklanjanje potpuno oštećenih i ponavljanje primjene biostimulansa i aminokiselinskih pripravaka nakon 2 do 3 dana. Ako se odlučite koristiti sredstva za zaštitu bilja dan-dva nakon štetnog događaja, koristite registrirana sredstva za zaštitu bilja za svaku vrstu povrća posebno.

U VINOGRADIMA je opća preporuka korištenje sredstava za zaštitu bilja protiv gljivičnih bolesti na biljkama oštećenim tučom dan-dva nakon tretiranja aminokiselinskim pripravcima ili pripravcima od morskih algi. Potrebno je voditi računa o registraciji odnosno odobrenje za uporabu na pojedinim vrstama poljoprivrednih biljaka.

Za zaštitu vinove loze koristite kontaktne fungicide na bazi aktivne tvari folpet kao što su: Folpan 80 WDG ili Follow 80 WG ili dajte prednost kombiniranim pripravcima koji sadrže a.s. folpet kao što su: Folpan gold, Twingo, Valis F, Mikal Flash, Momentum trio, Forum star, Sphinx Extra, Magma triple WG Pergado F.

U ekološkoj proizvodnji možete prskati jednim od sljedećih bakrenih preparata: Badge WG (2,5 kg/ha), Cuprablau Z 35 WG (3 kg/ha), Cuprablau Z 35 WP (3 kg/ha), Cuprablau Z 50 WP (2 kg/ha), Cuproxat (5,3 L/ha), Kocide 2000 (2 kg/ha) ili Nordox 75 WG (1,6 kg/ha).

U voćnjacima JABUKA I KRUŠAKA u slučaju tuče odmah prskati preparatima koji sadrže aktivnu tvar kaptan, kao što su: Merpan 80 WDG, Orthocide 80 WG ili Merplus. Preporučamo primjenu aminokiselinskih pripravaka u ekološkim nasadima i primjenu folijarnih bakrenih gnojiva (npr. Labicuper, Cuprovin) nakon nekoliko dana.

Preuzeto sa: https://www.kmetijskizavod-celje.si/aktualno/kako-ukrepati-po-toci-2022-05-27